Tichu Gold Edition Deck

SKU: 14.59110.33

Original price was: 5,00 €.Current price is: 3,50 €.

56 card deck, 52 plus 4 special cards (Dragon, Phoenix, Dog and 1/Sparrow/Mah Jong)
A very common game in China
Great for 4 players
Also suited for large groups
For ages 10 and up

In stock - Quick Shipment

Tichu është nje  loj speciale e përhapur  që luhet në grupe, me shum  elemente nga poker 
dhe bridge.Bëhini tuajat letrat Tichu dhe  argetohuni me shoket tuaj!
      Brenda pakos përmbahen  dhe udhezime  në Shqip!
 

Weight
0,25 kg