Tichu Black Edition Deck

SKU: 14.59110.32

3,50 

56 card deck, 52 plus 4 special cards (Dragon, Phoenix, Dog and 1/Sparrow/Mah Jong)
A very common game in China
Great for 4 players
Also suited for large groups
For ages 10 and up

In stock - Quick Shipment

Tichu është një  loj speciale e perhapur  që luhet në grupe, me shum  elemente nga poker 
dhe bridge.Bëhini tuajat letrat Tichu dhe  argëtohuni me shoket tuaj!
 
 
    Brënda pakos përmbahen  dhe udhezime  në Shqip!
 

Weight
0,25 kg