Inox Cupholder

SKU: 25.49016.53

13,00 

– Diametre 8,00cm
– Stainless steel

A must have to gamble in comfort!!!

In stock - Quick Shipment

Një kup stereo inokse e cila vendoset në çdo tavolin të lojrave dhe përdoret si vend për 
gota ose si tavëll.Diametri i saj 80mm.Aplikimi ne dru është vecanërisht e përsosur
 për shkak  te anës se siperme . Ngjyra është natyrisht inoxe.
!!! Nëse do që të kujdesesh për rehatesin e çdo lojtari  atëher ky është një aksesor i dobishëm!!!

Weight
0,5 kg
Dimensions
7 cm